Verleden tijd van afbreken

Enkelvoud

 • ik
 • jij
 • je
 • u
 • zij
 • ze
 • hij

brak af

Meervoud

 • wij
 • we
 • zij
 • ze
 • jullie

braken af

Voltooid deelwoord

 • hebben
 • zijn

afgebroken